มีดหม้อสีทอง ธารา ศรีอนุรักษ์

ISBN:

Published: June 5th 2014

Kindle Edition

207 pages


Description

มีดหม้อสีทอง  by  ธารา ศรีอนุรักษ์

มีดหม้อสีทอง by ธารา ศรีอนุรักษ์
June 5th 2014 | Kindle Edition | PDF, EPUB, FB2, DjVu, talking book, mp3, RTF | 207 pages | ISBN: | 4.29 Mb

มีดหมอ เดกชายตัวดำเหมือนเขมามินหมอ ถูกพอแมจับบวชเณรภาคฤดูรอน จากเดกทโมนตองกลายมาเปนสามเณรผูสงบเสงียม หลักธรรมชวยกลอมเกลาจิตใจและเปิดโลกใหมใหอยางคาดไมถึง (รองชนะเลิศประเภทนวนิยาย รางวัลแวนแกว ปี 2553)Moreมีดหม้อ เด็กชายตัวดำเหมือนเขม่ามินหม้อ ถูกพ่อแม่จับบวชเณรภาคฤดูร้อน จากเด็กทโมนต้องกลายมาเป็นสามเณรผู้สงบเสงี่ยม หลักธรรมช่วยกล่อมเกลาจิตใจและเปิดโลกใหม่ให้อย่างคาดไม่ถึง (รองชนะเลิศประเภทนวนิยาย รางวัลแว่นแก้ว ปี 2553)Enter the sum

Related Archive BooksRelated Books


Comments

Comments for "มีดหม้อสีทอง":


odskodnine.eu

©2010-2015 | DMCA | Contact us